Algemeen

Algemeen 2021-03-09T13:37:43+00:00

Die NG Kerk Kleinmond se gemeente het gegroei van ’n gemeente van afgetredenes met ’n vakansiedorp-atmosfeer na ’n volwaardige gemeente met 2200 lidmate.

Ons glo in GOD:
Die Vader wat alles geskep het en aan almal die lewe as genadegawe skenk;
Die Seun wat die dood en duisternis deur die kruis oorwin het;
Die Heilige Gees wat ons vervul met sy inwonende krag en ons lei tot lewens van geloof, hoop en liefde.

Daarom verbind ons ons elkeen om in nederige afhanklikheid elke dag God se ligdraers te wees deur met ons genadegawes:

  • God se Woord te bestudeer en te verkondig,
  • God se heerskappy te vier deur lofprysing en aanbidding,
  • mekaar onderling in liefde op te bou en te versorg
  • in die gebrokenheid van hierdie wêreld aktief diensbaar te wees

sodat Christus alles en in almal sal wees.

Eredienstye & Kantoorure

Kerkgebou
Diens – 08:00 en 10:00

Kerksaal
Diens – 09:00

Hangklip
Diens – 09:00

Kantoorure
Maandae / Dinsdae / Donderdae: 10:00 – 13:00
Woensdae: 10:00 – 13:00  en  16:00 – 18:00
Vrydae: Gesluit

Leraars
Dr Chris Malan – 082 271 3913 | drchrismalan@outlook.com
Ds Steven Sass – 072 352 8347 | sasssteven@hotmail.com

Saakgelastigde
Elizna Hogan

Bedieningsbestuurder
Nienie Burger

Orrelis
Rika Steenkamp – 082 573 2135

Koster – Kleinmond
Johan de Clerk – 084 582 1992

Koster – Hangklip
Careen van der Westhuizen – 068 220 2241

Teken in op ons Nuusbrief

Voltooi asb die onderstaande vorm en ons voeg u by om maandeliks ons nuusbrief te ontvang.