Algemeen

Algemeen 2017-11-17T08:01:37+00:00

Die NG Kerk Kleinmond se gemeente het gegroei van ’n gemeente van afgetredenes met ’n vakansiedorp-atmosfeer na ’n volwaardige gemeente met 2200 lidmate.

Ons glo in GOD:
Die Vader wat alles geskep het en aan almal die lewe as genadegawe skenk;
Die Seun wat die dood en duisternis deur die kruis oorwin het;
Die Heilige Gees wat ons vervul met sy inwonende krag en ons lei tot lewens van geloof, hoop en liefde.

Daarom verbind ons ons elkeen om in nederige afhanklikheid elke dag God se ligdraers te wees deur met ons genadegawes:

  • God se Woord te bestudeer en te verkondig,
  • God se heerskappy te vier deur lofprysing en aanbidding,
  • mekaar onderling in liefde op te bou en te versorg
  • in die gebrokenheid van hierdie wêreld aktief diensbaar te wees

sodat Christus alles en in almal sal wees.

Eredienstye & Kantoorure

Kerkgebou
Diens – 09:30

Kerksaal
Diens – 08:30

Hangklip
Diens – 09:00

Kantoorure
Maandae – 10:00-13:00
Di/Do – 09:00-13:00
Woensdae – 09:00-13:00 / 16:00-18:00
Vrydae – GESLUIT

Leraars
Dr Chris Malan – 082 271 3913 | E-pos
Ds Steven Sass – 028 272 9037 | 0723528347 | E-pos

Saakgelastigde
Elizna Hogan

Bedieningsbestuurder
Nienie Burger

Orrelis
Isabel Wagener – 084 206 7292

Koster – Kleinmond
Johan de Clerk – 084 582 1992

Koster – Hangklip
Willie van der Merwe – 079 167 5759

Teken in op ons Nuusbrief

Voltooi asb die onderstaande vorm en ons voeg u by om maandeliks ons nuusbrief te ontvang.