Algemene Inligting

Algemene Inligting 2018-05-21T08:24:01+00:00

Ons kan terugkyk oor meer as veertig jaar en getuig dat God oneindig goed is

Ons getuienisaksie ondersteun tans 13 sendelinge en sendingaksies met gebed en finansies, die diens van barmhartigheid voorsien in behoeftes rondom klere en kos en skoolgeld en by kinderhuise en die skole betrokke.

Ons is in die gemeenskap by die Fynbos Seniorsentrum en die Sopkombuis betrokke. Ons jongmense kamp met die junior en senior katkisante en hou gemeentekampe.

Wanneer dit ’n spesiale Sondag is, reik die kinders uit byvoorbeeld op Hospitaalsondag na die Hermanus Hospitaal en op Welwillendheidsondag na die Kogelpark Aftree-oord met ’n konsert.

Die voorgeskrewe vorm vir elke aktiwiteit is by die kerkkantoor beskikbaar of hier afgelaai word.

Doop

Ouers wat hulle baba’s wil doop, kan die skriba kontak by 028 271 3470 of ’n e-pos stuur aan die bedieningsbestuurder om reëlings te tref. Die eerste Sondag van elke maand is gewoonlik ’n doopgeleentheid, maar spesiale versoeke sal oorweeg word. Ouers word versoek om self ’n afspraak vir ’n doopgesprek te maak met die leraar wat hul baba gaan doop.

NAVRAE

Belydenisaflegging

Belydenisaflegging is die kinders se eie keuse. In die jaar na hulle die Belydenisklas voltooi het, kan hulle aansoek doen om belydenisaflegging. Onderhoude word met hulle gevoer voordat hulle toegelaat word om belydenis af te lê.

Navrae

Troues

Kontak die koster, Johan de Clerk, by 084 582 1992 of stuur ’n e-pos na info@ngkkleinmond.co.za indien jy meer wil uitvind oor die reëlings rondom troues en om ’n afspraak met hom te maak. Klik hier om die vorm af te laai wat ingevul moet word.

NAVRAE

Begrafnisse

Kontak die koster, Johan de Clerk, by 084 582 1992 of stuur ’n e-pos na info@ngkkleinmond.co.za indien jy meer wil uitvind oor die reëlings rondom begrafnisse en om ’n afspraak met hom te maak. Klik hier om die vorm af te laai wat ingevul moet word.

NAVRAE

Nuwe Intrekkers

Klik hier om die vorm af te laai wat ingevul moet word indien jy besluit om by ons gemeente aan te sluit. Die voltooide vorm kan gestuur word aan skriba@ngkkleinmond.co.za of gedurende kantoorure by ons afgegee word.

Meer inligting

Huur van lokale

Kontak die koster, Johan de Clerk, by 084 582 1992 of stuur ’n e-pos na info@ngkkleinmond.co.za indien jy meer wil uitvind oor die huur van lokale en om finale reëlings te tref. Klik hier om die vorm af te laai wat ingevul moet word.

NAVRAE