Kerkraadslede

Kerkraadslede 2021-03-09T13:44:19+00:00

Blokouderlinge

Rooiels & Pringlebaai
Giel Maree
082 455 9888

Bettysbaai
Riekie Nel
084 704 4412

Seestreek – Palmiet
Pieter Van Rensburg
082 340 4485

Seestreek A
Dudley Barry
083 236 3724

Seestreek B
Ninnie Du Toit
028 271 3172 / 082 419 2938

Seestreek C
Comine Conradie
028 271 4760 / 082 321 3681

Heuningkloof
Stephen Myburg
076 257 4350

Klein Berlyn
Japie Truter

082 868 4110

Kogelpark
Vakant

Bergstreek A
Koos de Wet
072 148 0823

Bergstreek B
Hartmut Spingies
028 271 4606 / 083 995 5104

Streeksouderlinge

Hangklipstreek
Dirk Retzema
072 216 3926

Seestreek
Elaine Reitsma
072 207 9588

Bergstreek
Vakant

Kommissieouderlinge

Fondse
Le Roux Burrows
028 271 5808 / 082 733 5824

Diensverhoudinge
Hermie van der Merwe
028 271 5294 / 083 629 5565

Eiendomme
Helgaard Muller
028 271 4246 / 072 246 6329

Kerkkantoorsake & Kommunikasie
Louis Botes
060 665 6412

Diensaksiediakens

Gemeentebediening
Marita Grobler
079 684 2751

Getuienis
Gert Pretorius
028 273 8627 / 082 788 6989

Diens Van Barmhartigheid
Retha de Wet
072 203 7898

Gesinsbediening
Alice van Rooyen
028 271 3123 / 072 611 1642

Kleingroepe
Stanley Marais
084 782 3547

Bedieningsbestuur
Nienie Burger
028 271 4944 / 083 757 0806

Leraars

Steven Sass
028 272 9037 / 072 352 8347

Chris Malan
028 271 3913 / 072 198 7279