Kerkraadslede

Kerkraadslede 2018/19 2018-03-28T08:43:36+00:00

Blokouderlinge

Rooiels & Pringlebaai
Giel Maree
082 455 9888

Bettysbaai
Van As Jordaan
028 272 9669

Seestreek – Palmiet
Pieter Van Rensburg
082 340 4485

Seestreek A
Pierre Le Roux
028 271 3254/ 076 688 8886

Seestreek B
Ninnie Du Toit
028 271 3172 / 082 419 2938

Seestreek C
Judith Laubscher
028 271 5577 / 082 325 1231

Heuningkloof
Chris Els
028 271 4033 / 083 305 4436

Klein Berlyn
Japie Truter

082 868 4110

Kogelpark
Madeleine Swart
028 271 3251 / 082 908 9825

Bergstreek A
Koos De Wet
028 271 3235 / 072 148 0823

Bergstreek B
Andre Van Der Walt
083 286 0435

Streeksouderlinge

Hangklipstreek
Rudi Perold
028 272 9054 / 083 677 3992

Seestreek
Ria Burrows
028 271 5808 / 082 572 0742

Bergstreek
Vakant

Kommissieouderlinge

Fondse
Le Roux Burrows
028 271 5808 / 082 733 5824

Diensverhoudinge
Rey Liebenberg
028 271 4341 / 083 389 7148

Eiendomme
Helgaard Muller
028 271 4246 / 072 246 6329

Administrasie
Jannie Hougaard
083 680 7694

Diensaksiediakens

Gemeentebediening
Marita Grobler
079 684 2751

Getuienis
Gert Pretorius
028 273 8627 / 082 788 6989

Diens Van Barmhartigheid
Mariétte van der Watt
028 271 3289 / 082 377 4696

Erediens
Hannes Van Wyk
082 480 5812

Gesinsbediening

Dr Chris Malan
072 198 7279

Kleingroepe
Nico Jacobs
028 271 3103 / 083 415 1947

Bedieningsbestuur
Nienie Burger
028 271 4944 / 083 757 0806

Leraars

Steven Sass
028 272 9037 / 072 352 8347

Chris Malan
028 271 3913 / 072 198 7279